Ruimte voor je slogan


HSP (highly sensitive person)

Als je hooggevoelig (hoogsensitief/HSP) bent dan ben je sneller gevoelig voor prikkels en kan je sneller van slag zijn. Hooggevoelig zijn is geen stoornis of diagnose maar een aangeboren karaktereigenschap. Vaak zijn deze kinderen creatief, slim en al heel vroeg wijs. De omgeving vindt dit vaak best lastig. Hooggevoelige kinderen raken vaak overspoeld aan emoties en hebben meestal meer tijd nodig om deze emoties te verwerken. Ongeveer 1 op de 5 kinderen zijn hooggevoelig.

Wil jij weten of jouw kind hooggevoelig is? Doe dan de volgende HSP-test van dr. Elaine N. Aron om erachter te komen of jouw kind de kenmerken heeft. Beantwoord alle vragen met ja of nee. Weet je het niet helemaal zeker maar voelt het enigszins wel zo? Antwoord dan ook met ja. Schrijf het aantal keer ‘ja en nee’ op.

HSP-test

Mijn kind:

1.   Schrikt snel

2.   Heeft last van kleren die kriebelen, naden in sokken of kledingmerkjes prikken op de huid

3.   Houdt over het algemeen niet van grote verrassingen

4.   Leert meer van een vriendelijke terechtwijzing dan een strenge straf

5.  Lijkt gedachten te kunnen  lezen

6.   Gebruikt moeilijke woorden voor zijn/haar leeftijd

7.   Ruikt elk vreemd geurtje

8.   Heeft een scherpzinnig gevoel voor humor

9.   Lijkt zeer intuïtief

10. Is moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag

11. Heeft moeite met grote veranderingen

12. Wil zich verkleden als zijn/haar kleren nat of zanderig zijn geworden

13. Stelt veel (waarom) vragen

14. Is een perfectionist

15. Heeft oog voor het verdriet van anderen

16. Houdt meer van rustige spelletjes

17. Stelt diepzinnige, beschouwende vragen

18. Is zeer gevoelig voor pijn

19. Kan slecht tegen een luidruchtige omgeving

20. Heeft oog voor detail (iets op andere plek, verandering aan iemands uiterlijk e.d.)

21. Kijkt eerst of het veilig is alvorens ergens in te klimmen

22. Presteert het best wanneer er geen vreemden bij zijn

23. Beleeft de dingen intensief


Tel nu het aantal keren dat je de vragen met ‘Ja’ hebt beantwoord bij elkaar op. 

0-12 punten
Waarschijnlijk is jouw kind niet hooggevoelig, hoewel dat niet met 100% zekerheid te zeggen is. Het kan wel zo zijn dat je kind heel gevoelig is voor bepaalde onderwerpen. In dat geval is het raadzaam om op onderzoek te gaan waarom jouw kind zo gevoelig is hiervoor en hoe je haar/hem hiermee kan helpen.

13-23 punten
Je kind is zeer waarschijnlijk hooggevoelig. Hij/zij is gevoeliger voor nuance verschillen (merkt meer op) dan de meeste andere kinderen.

 Hoe nu verder?

Het belangrijkste wat je voor je kind kan doen is het accepteren dat zij/hij hooggevoelig is en hem/haar hiermee helpen. De kenmerken (of gedrag) afleren heeft weinig zin. De kans bestaat dat jouw kind hierdoor erg onzeker wordt en juist meer klachten krijgt. Je kind te veel beschermen is ook niet handig want zodra je kind later op eigen benen staat, wordt het extra zwaar voor hem/haar.  Het beste is om je kind te leren hier goed mee om te gaan. Regelmaat en voldoende rust zijn zeer belangrijk in het leven van een kind, en zeker bij kinderen die hooggevoelig zijn.

Op internet kan je veel informatie vinden over dit onderwerp en er zijn ook veel boeken over geschreven. Zoek je liever persoonlijk hulp hierbij dan kan je hiervoor vrijblijvend contact opnemen met mij of een collega-kindercoach die ook gespecialiseerd is in HSP.

HSP bij volwassenen

Herken je veel van de hierboven beschreven informatie bij jezelf, dan is de kans groot dat je zelf ook hooggevoelig bent. Het is prettig om hierover in gesprek te kunnen gaan met een ervaringsdeskundige. Bij Mandaluja kun je hiervoor als volwassene ook terecht als je wilt leren hiermee om te gaan.

Hieronder volgt nog een lijst van HSP eigenschappen:

HSP Eigenschappen 

 • Waarnemingen zijn subtiel en heel intens
 • Een gedetailleerdere, subtielere en intensere waarneming
 • Gevoelig voor prikkels van buitenaf
 • Moeite hebben met het verwerken van indrukken, lang piekeren
 • Een heel fantasierijke innerlijke belevingswereld hebben (dagdromen, fantaseren en overwegen)
 • Brede belangstellingen hebben en dingen zeer snel (aan)leren
 • Diepgaande gesprekken hebben
 • Snel stemmingen en sferen aanvoelen. Gemakkelijk het gevoel overnemen van een ander
 • Een sterke intuïtie
 • Voelt zich heel goed in de natuur. Houdt veel van kunst en muziek
 • Harde prikkels willen vermijden, zoals bijvoorbeeld ruzies en gewelddadigheid (op tv)
 • Eigen emoties en van anderen heel intens ervaren
 • Moeite hebben met planning en het verkrijgen van structuur
 • Verlegenheid (al is dit lang niet voor iedere HSP het geval)
 • Vaak perfectionistisch en is heel plichtsgetrouwheid
 • Ziet heel snel veranderingen bijvoorbeeld in kleuren, kleding, interieur of sfeer
 • Functioneren minder goed als ze geobserveerd worden
 • Zijn heel zorgzaam en hebben moeite hebben om grenzen aan te geven
 • Zijn gevoeliger voor stress, spanningen en fysieke klachten zoals hoofdpijn, allergieën,    maag/darmklachten, chronische vermoeidheid enz.
 • Groter risico op stemmingswisselingen, depressiviteit, angsten en verslavingen
 • Kunnen moeilijk gevoelens van zichzelf en anderen uit elkaar houden
 • HSP-ers hebben een sterk ontwikkelde intuïtie. Hierdoor kunnen ze zich goed inleven in een ander. Ook hebben ze vaak een goed beeld van oorzaak en gevolg. Een bepaalde gebeurtenis kunnen ze vaak al voorzien (ze weten vaak precies wat er gaat gebeuren) 


 
 
 
 
E-mailen
Bellen