Ruimte voor je slogan

Weerbaarheidstraining (SO-VA)


Je hebt er vast wel eens van gehoord, maar wat houdt een weerbaarheidstraining nou eigenlijk precies in? 

Weerbaarheidstraining is een training dat kinderen helpt om sociaal vaardig te worden. Om meer zelfvertrouwen en durf te krijgen en krachtiger te worden. Voor een grote groep kinderen is (goed) omgaan met anderen niet vanzelfsprekend.  Onzekerheid is vaak de reden dat ze niet op andere kinderen af durven stappen. Vaak is er ook sprake van geen grenzen kunnen of durven aangeven. Bij dit laatste moet je natuurlijk wel weten waar een grens ligt. Voor kinderen die vaak angstig, verlegen of eenzaam zijn of regelmatig gepest worden is een weerbaarheidstraining geen overbodige luxe.

Sommige kinderen lijken bepaalde krachtige eigenschappen al te bezitten, maar zegt de binnenkant toch echt iets heel anders. In dit geval laat een kind een erg stoere kant van buiten zien, maar reageert vaak boos en agressief (emotioneel) naar anderen toe. Daaruit kan blijken dat dit kind twijfelt aan zichzelf en onzeker is. Dat een weerbaarheidstraining dus alleen voor angstige en verlegen kinderen geschikt zou zijn, is niet juist. 

Als kinderen vaak geconfronteerd worden met negatieve ervaringen, dan kan er ook een negatief zelfbeeld ontstaan. Het kind raakt teruggetrokken, eenzaam en onzeker. Het kan ook gevolgen hebben voor de gezondheid van het kind. Hoofdpijn en buikpijn maar ook faalangst of schoolziek zijn vaak het resultaat. 

Wanneer kinderen negatieve ervaringen opdoen in de omgang, en geen handvatten aangereikt krijgen om hiermee te leren omgaan, dan krijgen zij hier vaak op latere leeftijd last van. 

Bij een weerbaarheidstraining staat voorop dat uw kind mag zijn wie hij of zij is, en dat dat ook prima is! Daar waar haar of zijn kwaliteiten liggen, daar ligt ook letterlijk haar of zijn kracht! Tijdens de weerbaarheidstraining leert uw kind sociaal weerbaar en vaardig te worden. Voor uw kind wordt het dan gemakkelijker om aansluiting te krijgen met anderen.

Tijdens de training worden er allemaal oefeningen gedaan waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Eigen kwaliteiten, talenten en valkuilen
  • Kracht en gevoel/gedachtenkracht
  • Grenzen ontdekken en leren aangeven
  • Omgaan met pesten en conflicten
  • Vergroten van (zelf)vertrouwen/verminderen van faalangst
  • Emoties begrijpen en accepteren
  • Positieve mindset 

Voordat uw kind naar de training toe komt kom ik eerst persoonlijk thuis voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek maken we kennis en stel ik de nodige vragen om een goed beeld te krijgen van uw kind en de hulpvraag. Ik probeer zoveel mogelijk rekening te houden met wensen, leeftijden en hulpvragen bij het vormen van de groepen. De weerbaarheidstraining die ik aanbied heeft 8 trainingsdagen en is inclusief een werkmap. Na iedere les krijgt uw kind een eenvoudige thuisopdracht mee met voldoende uitleg. Ouders ontvangen hierover ook nog mail, zodat de kinderen hierbij goed begeleid worden. Alles wordt bewaard in de werkmap zodat uw kind een goed overzicht houdt van wat hij of zij geleerd heeft. 

Tijdens de training zijn er evaluatie momenten, om elkaar bij te praten over hoe de training bevalt. Aan het einde van de laatste training wordt er van de ouder(s)/verzorger(s) verwacht er bij te zijn om samen de training af te ronden met een diploma-uitreiking. Ongeveer 1,5 maand na de 8e training wordt er een terugkom-moment ingepland voor ouder(s)/verzorger(s) en kinderen.

De training is voor kinderen in 2 leeftijdsgroepen: namelijk 7 tot en met 10 jaar en 11 tot en met 14 jaar.  De kosten voor de training bedragen € 210,-. Dit is inclusief een intakegesprek, 8 lessen, de terugkom-les en alle materialen. Locatie:  Soesterberg . 

Wilt u meer informatie of uw kind opgeven voor de training, dan kunt u op onderstaande button klikken.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen